fimftataíhunda

მეტყველების ნაწილი: რიცხვითი სახელი
მეთხუთმეტე
ეტიმოლოგია
[← fimftaíhun რიცხვ. სახ. + -da სუფ.; ძვ. ინგლ. fíftéoða, -téða (თანამედრ. ინგლ. fifteenth); ძვ. ფრიზ. fīftīnda; ჰოლ. vijftiende; ძვ. ზემ.-გერმ. fimfzehanto (თანამედრ. გერმ. fünfzehnte); ისლ. fimmtándi; შვედ. femtonde]
კონკორდანსი
fimftataihundin - მიც. - ლუკ. III, 1