swēs

მეტყველების ნაწილი: ზედსართავი სახელი
ფუძე: -a-
1. თავისი, საკუთარი; 2. არსებ. მნიშვნ., საშ. საკუთრება, ქონება
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *swēsaz; ძვ. ინგლ. swǽs, swés; ძვ. ფრიზ. swēs; ძვ. საქს. swās; ძვ. ზემ.-გერმ. swās; ძვ. ისლ. sváss (თანამედრ. ისლ. svás) ← ინდო-ევროპ. *su̯e-, *se- „თავისი, საკუთარი“; სანსკრ. svás; ავესტ. hva-; ძვ. ბერძ. ὅς; ლათ. suus; ლიტვ. sãvas; ძვ. სლავ. свои (რუს. свой)]
კონკორდანსი
swes - სახელ., მხ. რ., მამრ. - ტიტ. I, 12
swes - ბრალდ., მხ. რ. - ლუკ. XV, 12; XV, 13; XV, 30
swesa - სახელ., ბრალდ., მხ. რ., მდედრ.; სახელ., ბრალდ., მრ. რ., საშ. - იოან. X, 12; კორ. I, VII, 7; გალატ. VI, 5; თესალ. I, IV, 11; ტიმ. I, IV, 2; სკირნს. II, 9
swesata - ბრალდ., მხ. რ., საშ. - გალატ. VI, 9
swesamma - მიც., მხ. რ., მამრ., საშ. - ლუკ. VI, 44; ტიტ. I, 3; სკირნს. I, 6; V, 3
swesai - მიც., მხ. რ., მდედრ. - სკირნს. V, 3
swesana - ბრალდ., მხ. რ., მამრ. - რომ. XI, 24; ტიმ. I, V, 4
swesona - სახელ., მრ. რ., საშ. - იოან. X, 3; X, 4; კორ. II, V, 10
swesaim - მიც., მრ. რ. - მარკ. XV, 20; კორ. I, IX, 7; ეფეს. IV, 28; თესალ. I, II, 15; ტიმ. I, II, 6; V, 8; VI, 15
swesans - ბრალდ., მრ. რ., მამრ. - იოან. XV, 19; გალატ. VI, 10
პარადიგმა

2.1. (a)

გოთურ ზედსართავთა ძლიერი ბრუნება -a- (-o-)* ფუძიანი
blinds
(ბრმა)
მხოლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blinds blind, blindata blinda
ნათესაობითი blindis blindis blindaizōs
მიცემითი blindamma blindamma blindai
ბრალდებითი blindana blind, blindata blinda
მრავლობითი რიცხვი
მამრობითი სქესი საშუალი სქესი მდედრობითი სქესი
სახელობითი blindai blinda blindōs
ნათესაობითი blindaizē blindaizē blindaizō
მიცემითი blindaim blindaim blindaim
ბრალდებითი blindans blinda blindōs

* -o- ფუძიან ვარიანტებში იგულისხმება ამავე ტიპის მდედრ. სქესის ფორმები.