sibun

მეტყველების ნაწილი: რიცხვითი სახელი
ფუძე: უბრუნველი
შვიდი
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *sebun; ძვ. ინგლ. seofon (თანამედრ. ინგლ. seven); ძვ. ფრიზ. sigun, soven, saven; ძვ. საქს. sivun, sibun; ჰოლ. zeven; ძვ. ზემ.-გერმ. sibun (თანამედრ. გერმ. sieben); ძვ. ისლ. sjau (თანამედრ. ისლ. sjö) ← ინდო-ევროპ. *septm; სანსკრ. saptá; ავესტ. hapta; ძვ. ბერძ. ἑπτά; ლათ. septem; ძვ. ირლ. secht; ლიტვ. septynì; ძვ. სლავ. седмь (რუს. семь)]
კონკორდანსი
sibun - მარკ. VIII, 5; VIII, 6; VIII, 8; VIII, 20; XII, 20; XII, 22; XII, 23; XVI, 9; ლუკ. II, 36; VIII, 2 და ა.შ.