მეტყველების ნაწილი: ზმნიზედა
1. ახლა, ამჟამად; 2. ამრიგად, ამიტომ, მაშასადამე
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *nū; ძვ. ინგლ. nú (თანამედრ. ინგლ. now); ძვ. ფრიზ. nū; ძვ. საქს. nū; ჰოლ. nu; ძვ. ზემ.-გერმ. nū (თანამედრ. გერმ. nu, nun); ისლ. nú; შვედ. nu; ← ინდო-ევროპ. *nu, *nū; სანსკრ. nú; ავესტ. nū; ძვ. ბერძ. νῦν; ლათ. nunc; ძვ. ირლ. nu; ლიტვ. nūn; ძვ. სლავ. нынѣ (რუს. ныне)]
კონკორდანსი
nu - მათ. V, 19; V, 23; V, 48; VI, 2; VI, 8; VI, 9; VI, 22; VI, 23 და ა.შ.
us-nu-gibiþ = us- (იხ. us- პრეფ.) + nu + gibiþ (იხ. giban ზმნ.) - ლუკ. XX, 25