მეტყველების ნაწილი: ნაწილაკი
არა; iþ is afaiaik jah qaþ: ne, ni im ხოლო მან უარყო და თქვა: „არა, არ ვარ“
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *nē ← ინდო-ევროპ. *nē-; სანსკრ. nā́ „არ“; ლათ.ზმნზ. „არ“; ძვ. ირლ. ní „არ“ და ა.შ.]
კონკორდანსი
ne - მათ. V, 37; ლუკ. I, 60; იოან. VII, 12; XVIII, 25; XVIII, 40; კორ. II, I, 17; I, 18; I, 19
jan-ne = jah (იხ. jah კავშ.) + ne - კორ. II, I, 18