ja

მეტყველების ნაწილი: ნაწილაკი
ჰო, კი, დიახ
ეტიმოლოგია
[← პროტო-გერმანიკ. *ja; ძვ. ინგლ. ȝéa, ȝé (თანამედრ. ინგლ. yea არქ.); ძვ. ფრიზ. jē, gē; ძვ. საქს. jā; ჰოლ. ja; ძვ. ზემ.-გერმ. jā (თანამედრ. გერმ. ja); ისლ. já; დან., ნორვ., შვედ. ja]
კონკორდანსი
ja - მათ. V, 37; კორ. II, I, 17; I, 18; I, 19; I, 20