frumist

მეტყველების ნაწილი: ზმნიზედა
(აღმატ. ხარ.) ჯერ, თავდაპირველად, პირველად; წინათ, ადრე
ეტიმოლოგია
[← ზედს. frumists-ის ბრალდ. ბრუნვა, მხ. რ., საშ. სქესი]
კონკორდანსი
frumist - მათ. VIII, 21; მარკ. IV, 28; XVI, 9; ლუკ. X, 5; XIV, 28; იოან. X, 40; XII, 16; XVIII, 13 და ა.შ.