awiliuþ

მეტყველების ნაწილი: არსებითი სახელი
სქესი: საშუალი
ფუძე: -a-
(d) მადლობა, მადლიერება; მადლობის შეწირვა
ეტიმოლოგია
[← ? *auja არსებ. (← პროტო-გერმანიკ. *aujan); რუნ. სკანდ. auja „ბედი; იღბალი“ ← ინდო-ევროპ. *au-, *eu-; სანსკრ. ávati „კეთილგანწყობილია; კმაყოფილია“; ავესტ. avaiti „დახმარება“ + liuþ არსებ. „სიმღერა“]
კონკორდანსი
awiliud, awiliuþ - სახელ., ბრალდ., მხ. რ. - კორ. I, XV, 57; კორ. II, II, 14; IV, 15; VIII, 16; IX, 15
awiliude - ნათ., მრ. რ. - თესალ. I, III, 9
awiliudam - მიც., მრ. რ. - ფილიპ. IV, 6; კოლოს. IV, 2; ტიმ. I, IV, 3; IV, 4
awiliuda - მიც., მხ. რ.; ბრალდ., მრ. რ. - კორ. II, IX, 12; ეფეს. V, 4; ტიმ. I, II, 1
პარადიგმა

1.1.1. (a)

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, მამრობითი სქესი
dags
(დღე)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი dags dagōs
ნათესაობითი dagis dagē
მიცემითი daga dagam
ბრალდებითი dag dagans
წოდებითი dag

არსებითი სახელები, -a- ფუძიანი, საშუალი სქესი
waurd
(სიტყვა)
მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი waúrd waúrda
ნათესაობითი waúrdis waúrdē
მიცემითი waúrda waúrdam
ბრალდებითი waúrd waúrda