ō²

Part of speech: interjection
O! oh! (an exclamation expressing surprise, indignation, etc); o kuni ungalaubjando! O faithless generation!
Etymology
[cf OE ó (Mod E O); O Fris o; O Sax ō; Dt o; OHG ō (Mod G O); O Icel ó (Mod Icel ó); Anc Gr ὤ; Lat ō, ōh; O Slav о (Russ о) etc
Concordance
o - Mrk. IX, 19; XV, 29; Luk. IX, 41; Rom. XI, 33; Galat. III, 1